Strona główna/Strefa nauczyciela

Strefa nauczyciela

Strefa nauczyciela jest miejscem, w którym - po uprzednim zalogowaniu - można dokonywać szeregu operacji na koncie tworzonym rokrocznie do bieżącej edycji Konkursu FOX.

W Strefie nauczyciela możemy przede wszystkim sprawować kontrolę nad podległą placówką/placówkami (w przypadku koordynatora regionalnego będą to wszystkie podlegające mu szkoły, w przypadku opiekuna szkolnego - ta jedna konkretna szkoła, do której zostało założone konto).

Zakładka „Moje szkoły” umożliwia edycję danych placówek, wyświetlenie wyników, podpatrzenie wyników archiwalnych, dodatkowo wbudowana została funkcja wyszukiwania, co w przypadku koordynatorów regionalnych staje się bardzo przydatną funkcją. Kolejną przydatną właściwością jest możliwość sprawdzenia, ile szkół wymaga potwierdzenia po aktualizacji danych - kwestia ta dotyczy koordynatorów regionalnych i jest dostępna po kliknięciu w kafelek „Szkoły do aktywacji”. Możemy w tym miejscu zatwierdzić zaproponowane dane szkoły, ewentualnie odrzucić je, w przypadku, gdy szkoła o podanych parametrach już figuruje w bazie danych wszystkich szkół.

W Strefie nauczyciela można również wprowadzać i zatwierdzać liczbę uczestników biorących udział w konkursie - służy temu zakładka „Dane konkursu”. Wszelkie dane są wprowadzane w postaci liczbowej, bez podawania nazwisk uczniów. W zakładce tej znajdziemy również wszelkie informacje dotyczące płatności, tj. kwotę, jaka pozostała do zapłaty, a także dane do przelewu (nr konta, tytuł przelewu, itp.)

Oczywiście, nie możemy zapominać o własnych danych - informację o tym, jakie są dane naszego konta możemy znaleźć w zakładce „Moje dane”. W tym miejscu możemy je również zmienić, gdyby zaszła taka potrzeba. Kolejną sprawą jest zmiana hasła - temu działaniu służy zakładka „Zmień hasło”. Wszelkie wytyczne, jak powinno takie hasło wyglądać i z czego się składać, widoczne są w podpowiedziach do poszczególnych pól.

Ostatnią zakładką wymagającą omówienia, dostępną w Strefie nauczyciela, jest zakładka „Pliki do pobrania”. To bardzo ważne miejsce, z punktu widzenia zarówno koordynatora regionalnego, jak i opiekuna szkolnego. Widoczne będą tutaj i - rzecz jasna - udostępnione do pobrania wszelkie pliki szczególne i charakterystyczne dla bieżącej edycji Konkursu FOX. Rozumiemy przez to wszelkie zgody, dyplomy, karty odpowiedzi, pliki ze szczególnie ważnymi informacjami. Warto odwiedzać regularnie ten zakątek Strefy nauczyciela, aby nie przegapić istotnych informacji związanych z przebiegiem Konkursu FOX.

do góry