Strona główna/Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne

Zasady użytkowania serwisu internetowego 'Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX'

Właściciel witryny https://www.fox.bielsko.pl/

 1. Właścicielem witryn internetowych, znajdujących się pod adresem https://www.fox.bielsko.pl/ jest Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX pod patronatem naukowym Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 2. Za treść poszczególnych podstron i publikowanych na nich informacji odpowiada właściciel i osoby/podmioty, którym powierzono zadanie redagowania treści serwisu.

Warunki ogólne

 1. Wszelkie materiały, w tym w szczególności dane, informacje, - artykuły, opracowania, zdjęcia, pliki audio i video zamieszczone w serwisie internetowym Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX - zwane dalej Materiałami są publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych.
 2. Materiały chronione są przepisami ustawy z dnia 4.02.1994r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., nr 880 - zwanej dalej „Prawem autorskim”). Stanowią one własność Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX lub ich autorów.
 3. Korzystanie w jakikolwiek sposób z serwisu internetowego Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w niniejszych zastrzeżeniach prawnych, które obowiązują bez ograniczeń czasowych.
 4. Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych zastrzeżeniach prawnych według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia. Zmiany takie wchodzą w życie w dniu ich opublikowania.
 5. Dostęp do serwisu internetowego Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX jest bezpłatny.

Warunki użytkowania serwisu

 1. Materiałów nie wolno wykorzystywać inaczej, niż w sposób dozwolony w niniejszych zastrzeżeniach prawnych i , w szczególności pod warunkiem nienaruszania praw autorskich i praw własności intelektualnej.
 2. Zabrania się w szczególności kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania Materiałów w inny sposób w całości lub części w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.
 3. Dopuszczalne jest korzystanie z Materiałów, w tym w szczególności ich drukowanie, kopiowanie, przechowywanie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego w rozumieniu Prawa autorskiego.
 4. Zabrania się przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w Materiałach.
 5. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX elementów nawet nie chronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX lub firm hostujących serwis WWW (zwiększających ruch na hostingu oraz innych działań), z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Korzystanie z Materiałów w zakresie wykraczającym poza dozwolony użytek osobisty zgodnie z ust. 3, w tym ich dalsze rozpowszechnianie jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX.
 7. Korzystanie z Materiałów za zgodą Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX w sposób określony w ust. 6 dopuszczalne jest na poniższych zasadach:
  1. wykorzystywane Materiały prezentowane będą w całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;
  2. wykorzystywane Materiały będą posiadały widoczne odwoływanie do serwisu internetowego Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX poprzez podanie źródła w postaci https://www.fox.bielsko.pl/
 8. Otrzymując dostęp do stron Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.
 9. Znaki towarowe, znaki graficzne (logo, logotyp) zamieszczone w serwisie internetowym Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX są własnością Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX albo innych podmiotów. Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.
 10. Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.

Zakres odpowiedzialności Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX

 1. Materiały mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX odpowiednich działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu internetowego. Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX nie zobowiązuje się jednak w żadnym wypadku do bieżącej aktualizacji treści zawartych w serwisie.
 2. Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX nie udziela także żadnej gwarancji, że Materiały będą kompletne i wolne od błędów jakiegokolwiek rodzaju lub nieścisłości, czy że dostęp do serwisu internetowego Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX będzie zawsze możliwy.
 3. Ryzyko z tytułu korzystania z serwisu internetowego Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX ponosi wyłącznie jego użytkownik. Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX nie przyjmuje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zainfekowanie wirusem sprzętu komputerowego czy innego mienia użytkownika, mogące wyniknąć z dostępu do serwisu internetowego Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX, korzystania z niego w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności pobrania z serwisu jakichkolwiek Materiałów,
 4. Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX nie ponosi także odpowiedzialności za szkody wynikłe z działania serwisu, jego nie działania, lub działania nieprawidłowego.
do góry